AmsterdamNieuwsbord.nl
  1. Koninklijke Onderscheiding voor de heer prof. dr. P.J.E. Bindels

Koninklijke Onderscheiding voor de heer prof. dr. P.J.E. Bindels

Amsterdam - De heer Bindels werkte in de periode 1996-2008 als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Sinds 2008 werkt hij als afdelingshoofd en hoogleraar huisartsgeneeskunde bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij was zes jaar voorzitter van het thema gezondheidswetenschappen en bestuurslid van de medische staf. Hij droeg bij aan de strategische koers van het Erasmus MC (2018-2023). En functioneerde als mentor voor de nieuwe hoogleraren en afdelingshoofden binnen het ziekenhuis. Sterke alliantie van academische huisartsenpraktijken De heer Bindels is een belangrijke verbinder met de eerstelijnszorg buiten het ziekenhuis. Hij is een voorvechter van de centrale rol van de huisarts binnen het zorglandschap en de academische aanpak van de huisartsenzorg. Hij zorgde binnen de regio Rotterdam voor een sterke alliantie van academische huisartsenpraktijken. Zij nemen deel aan en denken mee over wetenschappelijk onderzoek en coschappen. En bieden opleidingsplaatsen aan voor de medische studenten. Zijn onderzoeksafdeling is sterk gegroeid onder zijn leiding en heeft internationaal aanzien. Hij zette zich ervoor in dat huisartsen opgeleid worden in combinatie met een promotietraject. De afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC is daarmee de grootste ´leverancier´ van gepromoveerde afgestudeerde huisartsen. Door zijn inzet zijn de goedlopende landelijke kaderopleidingen ´Bewegingsapparaat´ en ´Huisarts en spoedzorg voor praktiserende huisartsen´ opgericht. Zijn jarenlange en onophoudelijke pleidooi leidde bij belangrijke organisaties voor een sterke academische en regionale rol van de huisarts tot het besluit van het ministerie van VWS om vanaf 2024 te investeren in het opbouwen en versterken van de academische werkplaats. Dit op alle zeven afdelingen Huisartsgeneeskunde in Nederland. Ontwikkeling en positionering van geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperking Betrokkene leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en positionering van de geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperking. Een doelgroep die te maken heeft met een achterstand wanneer het gaat om de wetenschappelijke uitleg van de gezondheidszorg. De heer Bindels gaf de opleiding tot ´arts verstandelijk gehandicapten´ en het onderzoek naar deze doelgroep een plaats. Hij functioneert bij deze opleiding als supervisor. Ook door zijn inzet kwam de academische leerstoel Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten tot stand binnen het Erasmus MC. En hij bouwde de in 2006 opgerichte academische werkplaats Gezond ouder worden met een verstandelijke beperking (GOUD) verder uit. Binnen het onderzoek GOUD is de gezondheid van ruim 1000 ouderen met een verstandelijke beperking in kaart gebracht. Dit is internationaal uniek. De resultaten zijn verwerkt in richtlijnen en methodieken. In de tussentijd is het vierde GOUD-onderzoeksprogramma van start gegaan. Door zijn landelijke netwerk heeft betrokkene ook binnen andere academische centra voor een impuls van dit vakgebied gezorgd. Hij heeft 350 publicaties op zijn naam staan. Die ongeveer 7000 keer zijn geciteerd, met een H-index van 44. Vrijwillige activiteiten Daarnaast ontwikkelde de heer Bindels de volgende vrijwillige activiteiten: 1996 - heden: lid van het Nederlands Huisartsengenootschap. Betrokkene functioneert/functioneerde als lid van diverse werkgroepen. In de periode 2004-2011 was hij voorzitter van de verenigingsraad. Hij was lid (2010-2013) en voorzitter (2014-2018) van de autorisatiecommissie. Hij was covoorzitter bij het ontwikkelen van de zorgstandaard Astma bij kinderen (2011-2012) 1999 - heden: vrijwilliger bij het tijdschrift Huisarts & Wetenschap. Betrokkene functioneert als adviseur, gastredactielid en auteur 2008 - 2019 lid van de Gezondheidsraad. Betrokkene was lid van de commissies gezondheidszorg, RGO, bestrijding baarmoederhalskanker en bevolkingsonderzoek & overheid. Hij was voorzitter van de commissies zelfredzaamheid ouderen en whiplash 2008 - heden: voorzitter van het Universitair Netwerk Huisartsgeneeskunde 2012 - heden: voorzitter van de congrescommissie Ontwikkelingen in de Geneeskunde, een jaarlijks congres voor huisartsen (in opleiding) te Rotterdam. Betrokkene fungeert ook als vaste eerste spreker en agendeert maatschappelijke thema´s als duurzaamheid en laaggeletterdheid 2014 - heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2017-2020) voorzitter (2020-heden) van de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Betrokkene functioneerde als sectieredacteur huisartsen geneeskunde 2018 - heden: lid van de wetenschappelijke adviesraad bij het Zorginstituut Nederland. Betrokkene functioneert sinds 2023 als voorzitter van de werkcommissie Care & Cure 2020 - 2021: gespreksleider bij de MedischeScholing B.V. Betrokkene leidde zestien webinars over COVID-19. Dit deed hij voor zorgprofessionals met gemiddeld 14.000 kijkers per livestream Kapittel voor de Civiele Orden Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft bij de beoordeling van het voorstel in aanmerking genomen de activiteiten van betrokkene in of verbonden aan de hoofdfunctie als hoogleraar en afdelingshoofd huisartsgeneeskunde bij het Erasmus Medisch Centrum en ook de andere maatschappelijke nevenactiviteiten, die ten goede komen aan de samenleving. Uit het voorstel blijkt dat betrokkene een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de huisartsgeneeskunde. Vooral voor de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en het wetenschappelijk onderzoek naar hun gezondheid. We kunnen spreken van persoonlijke bijzondere verdiensten in en verbonden aan de hoofdfunctie. Het Kapittel kwalificeert de heer Bindels als iemand die zich geruime tijd voor de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. En iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”. Het Kapittel acht betrokkene op totale verdiensten decorabel en adviseert, gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van de activiteiten, een benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees het volledige artikel bij Gemeente Lochem.

Deel dit artikel

WhatsApp
Facebook
Twitter

Auteur

Redactie amsterdamnieuwsbord.nl
Redactie amsterdamnieuwsbord.nl

Nieuws door Gemeente Lochem. Lees het volledige artikel op hun website.

Gerelateerde berichten